Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Perú

Asociación de los Testigos de Jehová

Jirón El Cortijo 329

Monterrico Chico

LIMA 33

PERÚ

+51 708-​9000

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua Ashaninka, Awajun, língua liman Peruanu nian, Quechua (Ancash), Quechua (Ayacucho), Quechua (Cuzco), Quechua (Huallaga Huánuco), Quechua (Huaylla Wanca), no Shipibo-Conibo.

Download broxura