Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Japaun

Watch Tower Bible and Tract Society

4-7-1 Nakashinden

EBINA CITY

KANAGAWA-PREF

243-0496

JAPAUN

+81 46-233-0005

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 2

Ita sei haree

Kada tinan ami print Bíblia, livru, no broxura sira millaun 15 no print revista sira maizumenus millaun 100. Tinan-tinan ami haruka livru no revista sira tonelada 5.700 iha língua 150.

Download broxura