Skip to content

21 JANEIRU 2019
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Tagalog

Bíblia Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Tagalog

Iha loron 20 fulan-Janeiru 2019, iha Sidade Quezon, rai-Filipinas, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun edisaun revizaun fó sai ona iha língua Tagalog. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua 179, neʼe inklui mós edisaun revizaun tinan 2013 hamutuk língua 19.