Skip to content

4 FEVEREIRU 2019
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Alemaun

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Alemaun

Iha loron 2 fulan-Fevereiru 2019, iha Selters, Alemaña, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun edisaun revizaun fó sai iha língua Alemaun. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua 179, neʼe inklui mós edisaun revizaun tinan 2013 hamutuk língua 20.