Skip to content

26 NOVEMBER, 2018
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Finlandés no Lituanu

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Finlandés no Lituanu

Iha loron 24 fulan-Novembru 2018 iha Hämeenlinna, rai-Finlándia, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Lituanu no Bíblia Tradusaun Mundu Foun edisaun revizaun fó sai ona iha língua Finlandés. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua 175, neʼe inklui mós edisaun revizaun tinan 2013 hamutuk língua 16.