Skip to content

Skip to table of contents

Introdusaun ba livru Génesis

Introdusaun ba livru Génesis

Livru Génesis konta kona-ba oinsá moris hahú iha rai, fó sai tema ba Bíblia, no fó sai kona-ba tempu neʼebé terus sei remata.