Skip to content

‘Fó prezente ba Jeová’

Iha dalan saida deʼit mak Ita-nia kontribuisaun apoia serbisu haklaken iha mundu tomak?