Skip to content

Skip to table of contents

Introdusaun

Introdusaun

ITA HANOIN OINSÁ?

Prezente folin boot liu hotu neʼebé Maromak fó ona ba ita mak saida?

Bíblia hatete: “Maromak hadomi tebes mundu toʼo fó nia Oan-Mane mesak.”João 3:16.

Livru Haklaken neʼe koʼalia kona-ba tansá mak Maromak haruka Jesus mai iha mundu hodi mate ba ita no oinsá mak ita bele hatudu agradese ba prezente furak neʼe.