Skip to content

Skip to table of contents

Oinsá mak ema temi oras iha Bíblia nia tempu?

Oinsá mak ema temi oras iha Bíblia nia tempu?

KUANDU Ita hakarak hatene tuku hira, Ita halo saida? Karik Ita haree ba Ita-nia relójiu. Karik Ita haree agora tempu meiudia no tuku ida minutu 30 ona. Ita sei hatete saida se Ita-nia kolega husu Ita: “Agora tuku hira?”

Ida-neʼe depende ba Ita-nia fatin. Porezemplu, karik Ita hatete: “Agora tuku 1.30” ka “Agora tuku 13.30”. Iha fatin balu karik Ita sei hatete: “Agora setengah dua”, signifika katak falta minutu 30 atu tuku rua.

Oinsá mak ema temi oras iha tempu uluk? Sira mós iha dalan oioin atu temi oras. Eskritura Lia-Ebraiku uza liafuan hanesan “dadeer”, “meiudia”, “lokraik”, no “kalan”. (Gênesis [Kejadian] 8:11; 19:27; 43:16; Juízes [Hakim-Hakim] 19:9; 1 Reis [Raja-Raja] 18:26) Maibé dala ruma Bíblia uza liafuan neʼebé espesífiku.

Iha tempu uluk iha Izraél, baibain ema uza guarda, liuliu iha tempu kalan. Ema Izraél sira fahe kalan ba parte tolu, neʼebé sira bolu nuʼudar tempu troka guarda nian. Iha Juízes 7:19 koʼalia kona-ba tempu “troka guarda sira atu hein iha kalan-boot”. Toʼo tiha Jesus nia tempu, ema judeu sira fahe kalan ba parte haat, hanesan ema gregu no ema Roma sira.

Evanjellu sira temi beibeik parte haat sira-neʼe ka tempu troka guarda nian. Porezemplu, “iha dadeer-saan kuandu sei nakukun hela”, Jesus laʼo iha tasi leten atu bá ninia dixípulu sira-nia ró. (Mateus 14:25) No iha Jesus nia ai-knanoik ida, nia dehan: “Ksolok ba atan sira neʼebé matan-moris hela kuandu sira-nia naʼi fila! . . . Se sira-nia naʼi toʼo iha kalan fahe-rua, ka kuandu manu kokoreek, no hetan sira matan-moris hela, sira haksolok duni!”—Lucas 12:37, 38.

Jesus temi kalan nia parte haat ka tempu troka guarda nian kuandu nia hatete ba ninia dixípulu sira atu matan-moris tanba sira “la hatene bainhira mak Uma-Naʼin sei mai, iha kalan, iha kalan fahe-rua, ka kuandu manu kokoreek, ka iha dadeer-saan nakukun”. (Marcos 13:35) Kalan nia parte primeiru mak tempu “kalan”, husi loro-matan monu toʼo maizumenus tuku sia kalan. Parte segundu mak tempu “kalan fahe-rua”, husi maizumenus tuku sia kalan toʼo kalan-boot. Parte terseiru mak “kuandu manu kokoreek”, husi kalan-boot toʼo maizumenus tuku tolu dadeer-saan. Karik neʼe hanesan tempu manu kokoreek iha kalan neʼebé ema kaer Jesus. (Marcos 14:72) Parte haat mak tempu “dadeer-saan nakukun”, husi maizumenus tuku tolu dadeer-saan toʼo loro-matan saʼe.

Maski ema iha tempu uluk seidauk iha relójiu hanesan ohin loron, sira iha dalan atu temi oras sira.