Skip to content

Múzika ba adorasaun Kristaun

Loke ka download múzika furak husi knananuk Kristaun neʼebé uza atu hahiʼi no adora Maromak Jeová. Bele hetan múzika akompaña ho kanta, orkestrál, instrumentál, no nota ba múzika.

 

KNANANUK HUSI BROADCASTING

Ita mak família

Maski hela iha fatin naran deit, ita hotu mak parte husi Jeová nia família.

KNANANUK HUSI BROADCASTING

Ita mak família

Maski hela iha fatin naran deit, ita hotu mak parte husi Jeová nia família.

“Kanta ho Haksolok” ba Jeová

Seluk tan