Skip to content

Skip to table of contents

Saida mak Maromak nia hakarak?

Saida mak Maromak nia hakarak?

Maromak hakarak ita atu moris ho dame no kontente iha mundu foun ba nafatin.

Maibé karik Ita hanoin: ‘Oinsá mak ida-neʼe bele akontese?’ Bíblia hatete katak Maromak nia Ukun mak sei halo ida-neʼe, no Maromak hakarak ita hotu aprende kona-ba ninia Ukun no ninia hakarak ba ita.​—Salmo 37:11, 29; Isaias 9:7.

Maromak hakarak ita atu hetan buat neʼebé diʼak.

Hanesan aman ida hakarak nia oan sira atu hetan buat diʼak, ita-nia Aman iha lalehan mós hakarak ita atu moris kontente ba nafatin. (Isaias 48:17, 18) Maromak promete katak “ema neʼebé halo Maromak nia hakarak sei moris ba nafatin”.​—1 João 2:17.

Maromak hakarak ita atu laʼo iha ninia dalan sira.

Bíblia hatete katak ita-nia Kriadór hakarak “hanorin ita kona-ba ninia dalan sira”, hodi nuneʼe ita bele “laʼo iha ninia dalan sira”. (Isaias 2:2, 3) Maromak organiza ‘povu ida atu lori ninia naran’ atu fó-hatene ninia hakarak ba ema hotu iha mundu tomak.​—Apóstolu 15:14.

Maromak hakarak ita atu adora nia ho unidade.

Duké haketak ema, adorasaun neʼebé loos ba Maromak Jeová halo ema iha unidade tanba sira hotu hatudu domin neʼebé loos ba malu. (João 13:35) Ohin loron, sé mak hanorin ema iha fatin oioin kona-ba oinsá atu serbí Maromak ho unidade? Ami konvida Ita atu buka-hatene kona-ba neʼe liuhusi broxura neʼe.