Skip to content

Skip to table of contents

 ISTÓRIA 23

Faraó nia mehi

Faraó nia mehi

TINAN rua liu tiha ona, no José sei iha komarka laran. Ema neʼebé toma konta ba hemu haluha nia. Kalan ida, Faraó iha mehi rua neʼebé espesiál tebes, no nia hanoin mehi neʼe katak sá. Haree nia toba iha neʼe ka lae? Dadeer tuirmai, Faraó konta mehi sira-neʼe, no haruka ninia ema matenek atu fó-hatene mehi sira-neʼe katak sá. Maibé sira la bele.

Ikusmai, ema neʼebé toma konta ba hemu hanoin-hetan José. Nia hatete ba Faraó: ‘Kuandu haʼu sei iha komarka, iha ema ida neʼebé bele fó-hatene mehi katak sá.’ Faraó haruka José sai kedas husi komarka.

Faraó fó-hatene ninia mehi ba José: ‘Haʼu haree karau hitu neʼebé bokur no furak. Depois haʼu mós haree karau hitu neʼebé krekas tebes. No karau krekas neʼe han hotu karau bokur.

‘Iha haʼu-nia mehi segundu, haʼu haree trigu musan nia fulin hitu neʼebé boot no matak, neʼebé hamutuk iha kain ida. Depois, haʼu haree trigu musan nia fulin neʼebé krekas no maran loos. No fulin krekas neʼe tolan hotu fulin hitu neʼebé boot.’

José hatete ba Faraó: ‘Mehi rua neʼe katak buat ida deʼit. Karau hitu neʼebé bokur, no fulin hitu neʼebé boot katak tinan hitu, no karau hitu neʼebé krekas no fulin hitu neʼebé krekas katak tinan hitu tan. Sei iha tinan hitu neʼebé ai-han barak sei moris iha Ejitu. Tuirmai, sei iha tinan hitu neʼebé ai-han uitoan deʼit sei moris.’

Nuneʼe, José dehan ba Faraó: ‘Hili ema matenek ida atu halibur ai-han durante tinan hitu neʼebé diʼak. Hanesan neʼe, ema sei la hamlaha durante tinan hitu tuirmai neʼebé ladiʼak, neʼebé ai-han uitoan deʼit sei moris.’

Faraó gosta ideia neʼe. Nia hili José atu halibur no rai ai-han. Faraó mak ema-boot liu iha Ejitu, tuir nia mak José.

Tinan ualu tuirmai, durante rai-hamlaha, José haree ema balun laʼo mai. Hatene sé mak sira? Sira mak José nia maun naʼin-10! Sira-nia aman, Jacob, haruka sira atu bá toʼo Ejitu, tanba iha uma, iha Kanaan, sira-nia ai-han la toʼo. José rekoñese nia maun sira, maibé sira la rekoñese nia. Hatene tanbasá? Tanba José sai boot tiha ona, no nia hatais roupa neʼebé la hanesan baibain.

José hanoin-hetan katak kuandu sei labarik nia mehi ninia maun sira mai atu hakruʼuk ba nia. Ó lee ona kona-ba ida-neʼe ka lae? Entaun, José bele hatene katak Maromak mak haruka nia ba Ejitu tanba razaun diʼak duni. Ó hanoin, José halo saida? Mai ita haree.