Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 7

Dala ruma ó sente mesamesak deʼit no taʼuk ka lae?

Dala ruma ó sente mesamesak deʼit no taʼuk ka lae?

Haree ba labarik kiʼik iha dezeñu neʼe. Nia sente mesamesak no taʼuk, loos ka lae? Uluk, ó mós sente hanesan neʼe ka lae?— Dala ruma ita hotu sente hanesan neʼe. Bíblia konta kona-ba Jeová nia belun sira neʼebé mós sente mesamesak no taʼuk. Belun ida mak Elias. Mai ita aprende kona-ba nia.

Jezabel hakarak atu oho Elias

Tempu kleur antes Jesus moris, Elias hela iha rai-Izraél. Izraél nia liurai mak naran Acab no nia la adora Jeová, Maromak neʼebé loos. Acab no nia feen naran Jezabel adora maromak falsu naran Baal. Tan neʼe ema Izraél barak mós komesa adora Baal. Liurai-feto Jezabel mak siʼak-teen no nia hakarak atu oho ema hotu neʼebé adora Jeová, inklui mós Elias! Ó hatene saida mak Elias halo?—

Elias halai lakon! Nia bá dook iha rai-fuik maran no subar an iha fatuk-kuak.  Tuir ó-nia hanoin, tanbasá mak Elias halo nuneʼe?— Sin, tanba Elias taʼuk. Maibé nia la presiza sente taʼuk. Tanbasá? Tanba Elias hatene katak Jeová bele ajuda nia. Uluk Jeová hatudu ona nia kbiit ba Elias. Tempu ida, Jeová hatán Elias nia orasaun hodi haruka ahi tun husi lalehan. Tan neʼe, klaru katak Jeová bele ajuda Elias agora!

Oinsá mak Jeová ajuda Elias?

Nuʼudar Elias subar iha fatuk-kuak Jeová koʼalia ho nia hodi husu: ‘Ó halo saida iha-neʼe?’ Elias hatán hodi dehan: ‘Só haʼu deʼit mak ida neʼebé sei adora hela Ita-Boot. Hela haʼu mesak deʼit, no haʼu taʼuk haʼu sei mate.’ Elias hanoin katak ema hotu neʼebé adora Jeová mate ona. Maibé Jeová dehan: ‘Lae, ó hanoin sala. Sei iha ema naʼin-7.000 neʼebé sei adora haʼu. Sai brani bá. Haʼu iha serbisu tan atu fó ba ó!’ Tuir ó-nia hanoin, Elias sente oinsá hodi rona liafuan neʼe?—

Ó bele aprende saida husi Elias nia istória?— Ó la presiza sente mesamesak no taʼuk. Ó iha belun sira neʼebé hadomi Jeová no hadomi ó. No mós, Jeová iha kbiit boot no nia sei ajuda ó! Ó kontente ka lae atu hatene katak ó la mesamesak?—