Skip to content

Skip to table of contents

Ezemplu atu haklaken

Ezemplu atu haklaken

●○○ HASORU DALA PRIMEIRU

Pergunta: Maromak sente oinsá kona-ba ema neʼebé hakarak buka nia?

Eskritura: 1Pe 5:6, 7

Ba vizita tuirmai: Oinsá mak Maromak hatudu katak nia tau matan ba ita ida-idak?

○●○ VIZITA FALI BA DALA PRIMEIRU

Pergunta: Oinsá mak Maromak hatudu katak nia tau matan ba ita ida-idak?

Eskritura: Mt 10:29-31

Ba vizita tuirmai: Oinsá mak ita hatene katak Maromak komprende ita?

○○● VIZITA FALI BA DALA SEGUNDU

Pergunta: Oinsá mak ita hatene katak Maromak komprende ita?

Eskritura: Sal 139:1, 2, 4

Ba vizita tuirmai: Oinsá mak Maromak nia domin bele lori benefísiu mai ita?