Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Hatudu laran-metin bainhira família ida hasai husi kongregasaun

Hatudu laran-metin bainhira família ida hasai husi kongregasaun

Haree vídeo Apoia Jeová nia desizaun sira ho laran-metinHadook an husi ema neʼebé halo sala no la arrepende an, no depois hatán ba pergunta sira tuirmai neʼe:

  • Situasaun saida mak koko Fiona nia inan-aman nia laran-metin?

  • Saida mak ajuda sira hodi hatudu laran-metin nafatin?

  • Oinsá mak sira-nia laran-metin ikusmai ajuda Fiona?