Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

“Ema barak koñese ninia laʼen iha portaun sidade nian”

“Ema barak koñese ninia laʼen iha portaun sidade nian”

Feen neʼebé diʼak lori mós naran diʼak ba ninia laʼen. Iha Liurai Lemuel nia tempu, feen neʼebé diʼak “ema barak koñese ninia laʼen iha portaun sidade nian”. (Prv 31:23) Ohin loron, irmaun neʼebé ema seluk respeitu bele serbí nuʼudar katuas no atan ba kongregasaun, no se irmaun neʼe kaben ona, kritériu ida kona-ba sira-nia knaar mak haree husi hahalok diʼak no apoiu husi feen. (1Ti 3:4, 11) Feen neʼebé diʼak iha folin-boot tebes ba ninia laʼen no mós ba kongregasaun.

Feen neʼebé diʼak apoia ninia laʼen liuhusi . . .