Skip to content

Skip to table of contents

Ezemplu atu haklaken

Ezemplu atu haklaken

●○○ HASORU DALA PRIMEIRU

Pergunta: Saida mak akontese bainhira ita mate?

Eskritura: Ecl 9:5a

Ba vizita tuirmai: Iha esperansa ba ema mate atu moris fali ka lae?

○●○ VIZITA FALI BA DALA PRIMEIRU

Pergunta: Iha esperansa ba ema mate atu moris fali ka lae?

Eskritura: Job 14:14, 15

Ba vizita tuirmai: Moris sei sai oinsá bainhira Maromak fó moris-hiʼas ba ema mate?

○○● VIZITA FALI BA DALA SEGUNDU

Pergunta: Moris sei sai oinsá bainhira Maromak fó moris-hiʼas ba ema mate?

Eskritura: Isa 32:18

Ba vizita tuirmai: Oinsá mak Maromak sei lori dame ba mundu neʼe?