Skip to content

Skip to table of contents

18-24 Marsu

1 KORINTO 1-3

18-24 Marsu
  • Knananuk 34 no orasaun

  • Liafuan atu loke (La liu min. 3)

RIKUSOIN HUSI BÍBLIA

TREINU KONA-BA HAKLAKEN

  • Vídeo kona-ba vizita fali ba dala primeiru: (Min. 5) Loke no koʼalia hamutuk kona-ba vídeo neʼe.

  • Vizita fali ba dala primeiru: (La liu min. 3) Uza informasaun husi ezemplu atu haklaken. (th lisaun 3)

  • Vizita fali ba dala primeiru: (La liu min. 4) Hahú hodi uza informasaun husi ezemplu atu haklaken, no fahe livru Bíblia Hanorin. (th lisaun 11)

MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN