Skip to content

Skip to table of contents

 RIKUSOIN HUSI BÍBLIA | LEVÍTICO 16-17

Saida mak ita aprende husi Loron Hamoos Sala nian?

Saida mak ita aprende husi Loron Hamoos Sala nian?

16:12-15

Saida mak ita aprende kona-ba uza insensu iha Loron Hamoos Sala nian?

  • Orasaun neʼebé Jeová simu husi ninia atan sira neʼebé laran-metin mak hanesan insensu. (Sal 141:2) Hanesan amlulik boot lori insensu ho respeitu atu hasaʼe ba Jeová, ita mós hakbesik ba Jeová iha orasaun ho respeitu

  • Amlulik boot presiza sunu insensu antes nia hasaʼe sakrifísiu. Hodi halo nuneʼe, nia bele halo Maromak kontente bainhira nia hasaʼe sakrifísiu sira. Hanesan neʼe mós, antes Jesus fó ninia moris nuʼudar sakrifísiu, nia presiza prepara dalan oinsá Jeová sei simu ninia sakrifísiu liuhusi ninia laran-metin no halo tuir

Saida mak haʼu presiza halo atu Jeová simu haʼu-nia sakrifísiu sira?