Skip to content

Skip to table of contents

 MORIS NUʼUDAR EMA KRISTAUN

Mundu aat neʼe besik ona atu ramata

Mundu aat neʼe besik ona atu ramata

Haree vídeo Mundu aat neʼe besik ona atu ramata, depois hatán ba pergunta sira tuirmai bazeia ba Mateus 24:34.

  • Saida mak “buat hotu neʼe”?

  • Oinsá mak Êxodo (Keluaran) 1:6 ajuda ita hodi komprende kona-ba “jerasaun”?

  • Jesus koʼalia kona-ba jerasaun ida neʼebé?

  • “Jerasaun neʼe” mai husi grupu rua saida?

  • Oinsá mak Jesus nia liafuan sira hatudu katak ita moris daudauk iha loron ikus nia rohan ona?