Job 37:1-24

  • Forsa natureza hatudu sai Maromak nia kbiit (1-24)

    • Maromak bele hapara ema nia serbisu (7)

    • ‘Hanoin kona-ba buat furak oioin neʼebé Maromak halo’ (14)

    • Ema nia matenek la toʼo atu bele komprende Maromak (23)

    • Ema ida labele hanoin katak nia mak matenek (24)

37  “Agora haʼu-nia fuan tuku-tuku makaʼasNo fekit makaʼas.   Rona didiʼak ba ninia lian* neʼebé tarutu makaʼasNo rona ba lian husi ninia ibun neʼebé hanesan rai-tarutu.   Nia halo rai-tarutu neʼe toʼo iha fatin hotu iha lalehan okos,Nia haruka rai-lakan+ toʼo mundu tomak.   Tuirmai mak lian boot mosu,Nia halo rai-tarutu ho ninia lian neʼebé kmanek,+Nia la hanetik ninia rai-lakan bainhira nia halo lian makaʼas.   Maromak nia lian hanesan rai-tarutu+ no neʼe halo ema admira,Nia halo buat kmanek oioin neʼebé ita labele komprende.+   Tanba nia dehan ba jelu-rahun: ‘Monu tun ba rai’,+ No dehan ba udan boot: ‘Fakar tun makaʼas bá.’+   Maromak hapara serbisu hotu neʼebé ema halo,*Hodi nuneʼe ema hotu bele hatene serbisu neʼebé Nia halo.   Animál fuik sira tama ba sira-nia knuukNo subar an iha sira-nia fatin.   Anin-fuik huu husi ninia fatin,+No anin malirin huu husi parte norte.+ 10  Maromak huu ninia iis, halo jelu-fatuk mosu,+No halo bee sira sai jelu-fatuk.+ 11  Loos, nia halo kalohan sira todan tebes ho bee,Nia halo rai-lakan namkari+ iha kalohan sira, 12  Nia haruka kalohan sira muda bá-mai tuir ninia hakarak,Sira halo tuir ninia mandamentu+ iha mundu tomak. 13  Nia uza kalohan sira atu fó kastigu,*+ ka atu halo udan tun ba rai,+Ka atu hatudu ninia domin neʼebé laran-metin. 14  Job, rona lai,Rona no hanoin didiʼak kona-ba buat furak oioin neʼebé Maromak halo.+ 15  Ita hatene oinsá Maromak kontrola* kalohan sira ka?Ita hatene oinsá Maromak halo rai-lakan nabilan husi ninia kalohan ka? 16  Ita hatene oinsá kalohan sira bele namlele iha leten ka?+ Maromak neʼebé hatene buat hotu mak halo buat furak sira-neʼe.+ 17  Tanbasá mak Ita-nia roupa neʼe sai manasBainhira mundu neʼe sei hakmatek hela tanba anin husi parte súl?+ 18  Maromak nahe metin lalehan hanesan lalenok besi nian.Ita mós bele halo nuneʼe ka?+ 19  Fó-hatene toʼok mai ami, saida mak ami tenke hatete ba nia,Ami labele fó resposta ba nia tanba ami iha nakukun laran. 20  Haʼu bele fó-hatene ba Maromak katak haʼu hakarak koʼalia ho nia ka? La iha ema ida mak bele fó-hatene buat ruma ba nia, loos ka lae?+ 21  Sira mós labele haree loro-matan,Neʼebé kalohan mak taka hela,Toʼo anin huu no halakon tiha kalohan sira-neʼe. 22  Naroman mosu husi parte norte no lakan hanesan osan-mean,Maromak nia glória+ halo ema hamtaʼuk nia. 23  Ita-nia matenek la toʼo atu bele komprende Maromak neʼebé Kbiit Boot Liu Hotu,+Ninia forsa boot tebetebes,+Nia sempre halo tuir ninia justisa+ no nakonu ho hahalok loos.+ 24  Tan neʼe, ema tenke hamtaʼuk nia.+ Tanba Maromak la gosta ema neʼebé hanoin katak sira mak matenek.”+

Nota-rodapé

Neʼe katak Maromak nia lian.
Orj., “tau selus ba ema hotu nia liman”.
Ka “kalohan sira nuʼudar rota”.
Ka “manda”.