Ester 6:1-14

  • Liurai fó hahiʼi ba Mordecai (1-14)

6  Iha kalan neʼe liurai toba la dukur. Entaun nia haruka ema atu lori ba nia livru istória kona-ba akontesimentu sira,+ no lee livru neʼe ba nia.  Iha livru neʼe hakerek buat neʼebé Mordecai fó sai kona-ba Bigtan no Teres neʼebé planu atu oho Liurai Assuero.+ Bigtan no Teres mak ema-boot no guarda ba liurai nia portaun.  Entaun liurai husu: “Mordecai simu ona glória no kolen ba buat neʼebé nia halo ka lae?” Liurai nia atan sira hatán: “Nia seidauk simu kolen ida.”  Iha tempu neʼebá Haman mai iha pátiu*+ liʼur nian iha liurai nia palásiu atu koʼalia ho liurai kona-ba tara Mordecai iha ai-riin neʼebé nia prepara ona.+ Liurai husu: “Sé mak hamriik iha pátiu liʼur?”  Liurai nia atan sira hatán ba nia: “Haman+ mak hamriik iha pátiu.” Entaun liurai hatete: “Haruka nia tama mai.”  Bainhira Haman tama, liurai husu ba nia: “Haʼu tenke halo saida ba mane neʼebé haʼu hakarak atu fó hahiʼi?” Haman hanoin iha ninia laran: “La iha mane seluk neʼebé liurai hakarak atu fó hahiʼi só haʼu deʼit, loos ka lae?”+  Entaun Haman hatán ba liurai: “Kona-ba mane neʼebé liurai hakarak atu fó hahiʼi,  diʼak atu haruka ema lori liurai nia roupa+ neʼebé liurai uza no lori kuda ida neʼebé liurai saʼe, no enfeita kuda nia ulun ho hena espesiál.  Tuirmai entrega roupa no kuda ba liurai nia ulun-naʼin ida atu tau matan, no atan sira tenke tau roupa neʼe ba mane neʼebé liurai hakarak atu fó hahiʼi no haruka nia atu saʼe kuda neʼe iha sidade nia fatin públiku. Atan sira tenke hakilar iha ninia oin, dehan: ‘Neʼe mak buat neʼebé ita halo ba ema neʼebé liurai hakarak atu fó hahiʼi!’”+ 10  Rona tiha neʼe, liurai haruka kedas Haman, hodi dehan: “Lalais! Foti roupa no kuda, no halo tuir buat neʼebé ó foin hatete, halo neʼe ba Mordecai ema Judeu, neʼebé tuur iha liurai nia portaun. Keta haluha buat ida husi liafuan hotu neʼebé ó hatete.” 11  Entaun Haman foti roupa no kuda, no tau roupa neʼe ba Mordecai+ no haruka nia saʼe kuda iha sidade nia fatin públiku no Haman laʼo iha ninia oin hodi hakilar dehan: “Neʼe mak buat neʼebé ita halo ba ema neʼebé liurai hakarak atu fó hahiʼi!” 12  Depois neʼe, Mordecai fila fali ba liurai nia portaun, maibé Haman fila lalais ba nia uma, nia triste no ho moe nia taka ninia ulun ho hena. 13  Bainhira Haman konta ba ninia feen Zeres+ no ninia belun hotu kona-ba buat hotu neʼebé akontese ona ba nia, ninia ema matenek sira no ninia feen Zeres hatete ba nia: “Se Mordecai neʼebé agora hetan pozisaun aas liu fali ó mak ema Judeu ida, ó sei la manán nia, maibé ó sei lakon duni iha nia oin.” 14  Bainhira sira koʼalia hela ho Haman, liurai nia ema-boot sira toʼo mai no lori lalais Haman ba festa neʼebé Ester prepara ona.+

Nota-rodapé