Skip to content

Skip to table of contents

Livru Segundu Tesalónika

Kapítulu sira

1 2 3

Lista informasaun

 • 1

  • Kumprimentus (1, 2)

  • Ema Tesalónika nia fiar sai metin tebes (3-5)

  • Maromak sei fó kastigu ba ema neʼebé la halo tuir (6-10)

  • Orasaun ba kongregasaun (11, 12)

 • 2

  • Mane neʼebé laran-aat (1-12)

  • Konsellu atu hamriik metin (13-17)

 • 3

  • Kontinua atu harohan (1-5)

  • Avizu kona-ba ema neʼebé la laʼo tuir dalan loos (6-15)

  • Kumprimentus ikus (16-18)