Skip to content

Skip to table of contents

 PERGUNTA 12

Esperansa ba ema neʼebé mate ona mak saida?

“Keta hakfodak kona-ba neʼe, tanba oras sei toʼo mai kuandu ema hotu neʼebé iha rate laran sei rona ninia lian no sai husi rate.”

João 5:28, 29

“Maromak sei fó moris-hiʼas ba ema neʼebé hatudu hahalok loos no mós ema neʼebé hatudu hahalok la loos.”

Apóstolu 24:15

“Haʼu haree ema sira neʼebé mate ona, kiʼik no boot, sira hamriik iha kadunan nia oin, no livru sira loke tiha. Maibé, iha mós livru ida seluk neʼebé loke tiha; neʼe mak livru moris nian. Liuhusi buat sira neʼebé hakerek iha livru sira-neʼe mak ema mate sira sei hetan tesi-lia tuir sira-nia hahalok. Tasi entrega ema mate sira neʼebé iha laran, no mate no rate entrega ema mate sira neʼebé iha laran, no ema ida-idak hetan tesi-lia tuir sira-nia hahalok.”

Apokalipse 20:12, 13