Skip to content

Skip to table of contents

 B5

Tenda santu no amlulik boot

Sasán sira iha tenda santu

 1. 1 Arka (Éx 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kortina iha laran (Éx 26:31-33)

 3. 3 Ai-riin kortina nian (Éx 26:31, 32)

 4. 4 Fatin Santu (Éx 26:33)

 5. 5 Fatin Santu Liu Hotu (Éx 26:33)

 6. 6 Kortina ba tenda nia odamatan (Éx 26:36)

 7. 7 Ai-riin atu tara kortina (Éx 26:37)

 8. 8 Riin hun husi riti (Éx 26:37)

 9. 9 Altár insensu nian (Éx 30:1-6)

 10. 10 Meza ba paun santu (Éx 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Ahi-oan fatin (Éx 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Hena tenda husi kabas-liñu (Éx 26:1-6)

 13. 13 Hena tenda husi bibi-timur fulun (Éx 26:7-13)

 14. 14 Hena tenda husi bibi-malae aman nia kulit (Éx 26:14)

 15. 15 Hena tenda husi asu-tasi nia kulit (Éx 26:14)

 16. 16 Arus (Éx 26:15-18, 29)

 17. 17 Arus hun husi osan-mutin (Éx 26:19-21)

 18. 18 Ai-lolon (Éx 26:26-29)

 19. 19 Riin hun husi osan-mutin (Éx 26:32)

 20.  20 Basia boot husi riti (Éx 30:18-21)

 21. 21 Altár ba sakrifísiu sunu nian (Éx 27:1-8)

 22. 22 Pátiu (Éx 27:17, 18)

 23. 23 Odamatan ba pátiu (Éx 27:16)

 24. 24 Hena husi kabas-liñu (Éx 27:9-15)

Amlulik boot

Éxodo kapítulu 28 esplika ho loloos kona-ba Izraél nia amlulik boot nia roupa