Skip to content

Skip to table of contents

 B9

Nasaun boot sira iha Daniel nia profesia

Babilónia

Daniel 2:32, 36-38; 7:4

607 AEC Liurai Nabukodonozór sobu Jeruzalein

Média-Pérsia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 AEC Manán Babilónia

537 AEC Ciro fó orden atu ema Judeu fila ba Jeruzalein

Grésia

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 AEC Alexandre Boot manán Pérsia

Roma

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 AEC Komesa ukun Izraél

70 EC Sobu Jeruzalein

Bretaña ho Amérika

Daniel 2:33, 41-43

1914-1918 EC Durante Funu Mundiál Primeiru, Bretaña ho Amérika sai nasaun neʼebé kbiit boot iha mundu