Skip to content

Skip to table of contents

 B14-B

Osan no medida

Osan no medida iha Eskritura Lian Ebraiku

Gera (siklo 1⁄20)

Grama 0,57

Gera 10 = Beka 1

Beka

Grama 5,7

Beka 2 = Siklo 1

Pim

Grama 7,8

Pim 1 = Siklo 2⁄3

Dasin-fuan siklo nian

Siklo

Grama 11,4

Siklo 50 = Mina 1

Mina

Grama 570

Mina 60 = Talentu 1

Talentu

Kilograma 34,2

Darik (osan Pérsia nian, osan-mean)

Grama 8,4

Ezras 8:27

Osan no medida iha Eskritura Lian Gregu

Lepton (osan Judeu nian, riti ka bronze)

Kuadrante 1⁄2

Lucas 21:2

Kuadrante (osan Roma nian, riti ka bronze)

Lepton 2

Mateus 5:26

Asáriu (osan Roma no distritu seluk nian, riti ka bronze)

Kuadrante 4

Mateus 10:29

Denáriu (osan Roma nian, osan-mutin)

Kuadrante 64

Grama 3,85

Mateus 20:10

= Saláriu ba loron 1 (oras 12)

 Drakma (osan Gregu nian, osan-mutin)

Grama 3,4

Lucas 15:8

= Saláriu ba loron 1 (oras 12)

Didrakma (osan Gregu nian, osan-mutin)

Drakma 2

Grama 6,8

Mateus 17:24

= Saláriu ba loron 2

Tetradrakma Antiokia nian

Tetradrakma Tiro nian (siklo osan-mutin Tiro nian)

Tetradrakma (osan Gregu nian, osan-mutin; naran seluk mak osan-mutin estater)

Drakma 4

Grama 13,6

Mateus 17:27

= Saláriu ba loron 4

Mina

Drakma 100

Grama 340

Lucas 19:13

= ± saláriu ba loron 100

Talentu

Mina 60

Kilograma 20,4

Mateus 18:24

Apokalipse 16:21

= ± saláriu ba tinan 20

Libra Roma nian

Grama 327

João 12:3

‘Mina-morin nardu orijinál besik litru sorin’