Skip to content

Skip to table of contents

A6-A

Profeta no liurai sira husi Judá no Izraél (Parte 1)

Liurai sira husi nasaun Judá Suku rua iha parte súl

997 AEC

Roboão: tinan 17

980

Abias (Abijam): tinan 3

978

Asa: tinan 41

937

Jeosafát: tinan 25

913

Jeorão: tinan 8

± 906

Acazias: tinan 1

± 905

Liurai-feto Atalia: tinan 6

898

Jeoas: tinan 40

858

Amazias: tinan 29

829

Uzias (Azarias): tinan 52

Liurai sira husi nasaun Izraél Suku sanulu iha parte norte

997 AEC

Jeroboão: tinan 22

± 976

Nadab: tinan 2

± 975

Baasa: tinan 24

± 952

Elá: tinan 2

Zimri: loron 7 (± 951)

Onri no Tibni: tinan 4

± 947

Onri (mesak): tinan 8

± 940

Acab: tinan 22

± 920

Acazias: tinan 2

± 917

Jeorão: tinan 12

± 905

Jeú: tinan 28

876

Jeoacaz: tinan 14

± 862

Jeoacaz no Jeoas: tinan 3

± 859

Jeoas (mesak): tinan 16

± 844

Jeroboão II: tinan 41

  • Lista profeta sira

  • Joel

  • Elias

  • Eliseu

  • Jonas

  • Amós