Skip to content

Skip to table of contents

 A7-B

Akontesimentu importante durante Jesus moris iha rai—Jesus hahú serbisu haklaken

TEMPU

FATIN

AKONTESIMENTU

MATEUS

MARCOS

LUCAS

JOÃO

Tinan 29 EC, ± fulan-Outubru

Mota Jordaun, karik Betánia iha Mota Jordaun nia sorin seluk

Jesus hetan batizmu no simu espíritu; Jeová bolu nia nuʼudar ninia Oan-Mane

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Rai-Fuik Judeia

Diabu tenta Jesus

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betánia iha Mota Jordaun nia sorin seluk

João Batista fó sai katak Jesus mak Maromak nia Bibi-Oan; dixípulu primeiru sira laʼo tuir Jesus

     

1:15, 29-51

Kaná rai-Galileia; Kafarnaum

Milagre primeiru, halo bee sai tua-uvas; vizita Kafarnaum

     

2:1-12

Tinan 30 EC, Páskua

Jeruzalein

Hamoos templu

     

2:13-25

Koʼalia ho Nicodemos

     

3:1-21

Judeia; Enom

Laʼo ba área Judeia, ninia dixípulu fó batizmu ba ema; João fó sasin ikus kona-ba Jesus

     

3:22-36

Tiberiades; Judeia

João tama komarka; Jesus laʼo ba Galileia

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sikar, iha Samaria

Iha dalan ba Galileia, hanorin ema Samaria sira

     

4:4-43

Rai-Fuik Judeia