Skip to content

Maria mak Maromak nia inan ka lae?

Maria mak Maromak nia inan ka lae?

Bíblia nia resposta

 Lae, Bíblia la hanorin katak Maria mak Maromak nia inan, no la dehan katak ema Kristaun tenke adora Maria. * Hanoin toʼok razaun sira tuirmai ne’e:

  •   Maria nunka dehan katak nia mak Maromak nia inan. Bíblia esplika katak nia tuur-ahi “Maromak nia Oan”, laʼós Maromak.​—Marcos 1:1; Lucas 1:32.

  •   Jesus Kristu nunka dehan katak Maria mak Maromak nia inan, ka ema tenke adora Maria. Tuir loloos, nia korrije feto ida neʼebé gaba Maria nuʼudar Jesus nia inan, hodi dehan: “Lae! Ksolok ba sira neʼebé rona Maromak nia liafuan no halo tuir!”​—Lucas 11:27, 28.

  •   Liafuan “Maromak nia inan” no “Theotokos” (Maromak nia inan) la hakerek iha Bíblia laran.

  •   Liafuan “Liurai-Feto Lalehan nian” iha Bíblia la refere ba Maria, maibé ba maromak falsu neʼebé ema Izraél sira adora. (Jeremias 44:15-19) “Liurai-Feto Lalehan nian” karik refere ba Istar (Astarte), ema Babilónia nia maromak-feto.

  •   Ema Kristaun iha tempu antigu la adora Maria, no sira mós la foti Maria nuʼudar ema neʼebé espesiál. Istória-naʼin ida hatete katak ema Kristaun iha tempu antigu “la simu hanorin oioin no taʼuk katak hodi ko’alia beibeik kona-ba Maria bele halo ema deskonfia sira adora fali maromak-feto”.​—In Quest of the Jewish Mary.

  •   Bíblia hatete katak Maromak sempre iha. (Salmo 90:1, 2; Isaias 40:28) Tanba nia la iha hun, neʼe katak nia la iha inan. Liután neʼe, Maromak labele moris iha Maria nia kabun; Bíblia ko’alia ho klaru katak maski lalehan mós la toʼo atu sai Maromak nia hela-fatin.​—1 Reis 8:27.

Maria​—Jesus nia inan laʼós “Maromak nia inan”

 Maria mak ema Judeu husi nia moris mai, no nia mai husi Liurai David nia liña jerasaun. (Lucas 3:23-31) Maria monu loos ba Maromak nia laran tanba ninia fiar no laran-metin. (Lucas 1:28) Maromak hili nia atu sai Jesus nia inan. (Lucas 1:31, 35) Hamutuk ho ninia la’en José, Maria mós iha oan seluk tan.​—Marcos 6:3.

 Maski Bíblia hatete katak ikusmai Maria mós sai nuʼudar Jesus nia dixípulu ida, maibé la iha informasaun seluk tan neʼebé koʼalia kona-ba Maria.​—Apóstolu 1:14.

^ Relijiaun barak hanorin katak Maria mak Maromak nia inan. Sira haree nia nuʼudar “Liurai-feto Lalehan nian” ka nuʼudar Theotokos, iha lian Gregu katak “Maromak nia inan”.