Skip to content

EMA IHA BÍBLIA NIA TEMPU

Ana

Download kartaun kona-ba ema iha Bíblia nia tempu no aprende kona-ba Ana, profeta Samuel nia inan. Print, tesi, hikar, no rai.