Skip to content

ATIVIDADE HO DEZEÑU

Kontinua halo orasaun husu espíritu santu

Aprende tanbasá ita tenke kontinua halo orasaun atu husu Maromak nia espíritu santu.