Skip to content

Ita-nia kolega hanoin saida

Moris ho saúde diʼak

Moris ho saúde diʼak

Joven balu esplika oinsá mak sira bele kontinua iha saúde neʼebé diʼak. Haree toʼok!