Asunga um chop

Asunga um chop

 Simmun 8

Ipijeh a Pathenin Phatmona le Gentheihesohna ho Aphal Ham?

Ipijeh a Pathenin Phatmona le Gentheihesohna ho Aphal Ham?

1. Phatmona iti hung kipan?

Pathen chu eiho Vaihompa dinga khutsan ding sanlou ding ti ikilhenna chun avetsah

Satanin thujou ahinsei ja kona leisetna phatmona hung kipan ahi. Atilla Satan chu chamkim tah vantil ana hi vang chun ama “a tah a pang ngailou ahi.” (John 8:44) Aman Pathen seh bou hou ding ti chu ahin deichat jeh a Adam le Eve ahin joulhep tai. Adm le Eve chun Pathen thu ahin ngailhon tapoi. Hiche a gentheihesohna le thina hung kipan doh ahi tai.​Semtilbu 3:1-6, 19 simin.

Pathen thu ngailouna dinga Eve chu Satanin thu ahinsei chu Pathen vaihomna ahin doudalna ahi. Mi a tamjo chun Satan nung a juivin Pathen chu Vaihompa’n a khutsan po-uve. Hiti chun Satan chu “vannoi vaihompa” ahung hitai.​John 14:30; 1 John 5:19 simin.

2. Pathen thilsemsaho aphatmona um ham?

Pathen thilsem jouse achamkim-e. Ahinsem vantilho le mihemte in Pathen thu ngaina thei anei cheh uvin. (Danbu Ni na 32:4, 5) Thilpha bol ahilouleh thilse bolding ti deilhen theina nei ja ihinsem jeh uva Pathen ingailutnau ivetsah thei u-ahi.​—Jacob1:13-15; 1 John 5:3 simin.

3. Pathenin gentheihesohna tu gei ja aumhi ipi jeh a aphal ham?

Pathenin ama vaipohna doudalte apet tah thu tana hin bollouva phat ahin peh hi ipijeh ham? Pathen jaolouva kivaihomna hi panabei ahi ti avetsah nom jeh ahi. (Thuhilpa 7:29, 8:9) Phat chesa thilsoh kum 6,000 jouva hiche thu a hung kilangdoh ahitai. Mihem vaihompaho hin gal,  khansetna, dihlouna, natna ho hi asubeithei po-uve.​Jeremiah 10:23; Rome 9:17 simin.

Pathen vaihomna khutsante chun phatthei chang diu ahiuve. (Isaiah 48:17, 18) Sotlouva Jehovah’n mihem vaihomna jouse asumang ding ahi tai. Pathen vaihomna noija umte bou leisetna cheng jinding ahiuve.​Isaiah 11:9; Daniel 2:44, 45 simin.

4. Pathen lungsao jeh a eihon ipi iboltheina inei diu ham?

Mihemin, Pathen ahou chu ama phatchomna dinga ahou ahi tin Satanin, ahin seiye. Hiche jouthu asei adih louna na vetsah thei dem? Na vetsah thei ahi! Pathen vaihomna le mihem kivaihomnana hoiche phaham ti Pathen lungsao jeh a eihon ivetsa thei u-ahi. Ihinkhuo mandan chun avetsah ahi.​Job 1:8-12; Thuchih bu 27:11 simin.

5. Pathen chu eiho Vaihompa dinga Iti lhending ham?

Mihem vaipohna in boina kiti jouse asuhbei thei poiti kihet dohna dinga phat lhing sella ahipeh-e

Bible toh kitoh houdih holla hiche houlama jaova kona kilhen thei ahi. (John4:23) Jesun ahin bolbanga mihem gam kivaihomna, gal hoa jaolouva Satan chu vaihompa’n adouvin ahi.​John 17:14 simin.

Satan nin a thaneina amancha a chonthanhoi, phatmona ho athapeh in ahi. Hiche chonchan phalouho ipeldohna jeh uva igol le ipaite imuda thei mai ahi. (1 Peter 4:3, 4) Hiche jeh a ikilhen diu ahi. Hijeh a Pathen ngailute toh kivopding, Pathen ngailutna thupeh chu juiding, kilhen leu hen hahsetna itophat ule koiman Pathen seibanga abolpoi tia Satan thu joulhepna adihpoi ti na vetsah thei ahi.​—1 Corinth 6:9,10;15:⁠33 Simin.

Pathenin mihemte angailut jeh a phatmona le gentheihesohna ahinsuhmang ding ahi tia thutepna ahin neiye. Hiche chu natoh a vetsahte chun leisetna tonsot hina anei diu ahi.​John 3:16 simin.