Asunga um chop

Bible Thusim Simna

Lunglut um Bible chang, awkikhumna, tumging le thusim thunung seina akisim awkikhum ho download, ngai temin. Khut tho pao video-ho jong kinga thei.

Pao jat lhenna muna na vetnom pao jat chu lhenna HOL click chun hiche paova kikoi ngai thei Bible thu sim um le um lou kivethei ahi. Hol mun, Bible thusim ho muthei nadin thulugol la lekhachang phabep ahi louleh thusim ho jeplutna hol thei ahi.

 

Sorry, hiche online pao jat kinga lou lai.

A noija phengmai ja kilhendoh pao va simthei ahi: