Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Jiáma ga̱jma̱a̱ wa̱ʼxa̱ʼ nuraxi... Ndiéjunʼ gáni ga̱jma̱a̱ vida ndrígóʼ rá.

Xúgi̱ o nda̱wa̱á mbaʼyóoʼ matraʼwi̱i̱ ndiéjunʼ gátani ga̱jma̱a̱ vida ndrígáʼ. Atayáá xú káʼnii nindxu̱u̱ xúgíʼ meta rí xtaʼdáá ga̱jma̱a̱ historia ndrígóo Andy, mbáa dxámá bi̱ gíʼdoo a̱jma̱ rí nanigu̱ʼ maʼni mú gíʼmaa maraʼwíí mbóó. Ndiéjunʼ garaʼwíí xá. Ndiéjunʼ gáʼni rí maxtáa itháan gagi xá. Mangaa video rígi̱ nixtaxu̱u̱n jiáma ga̱jma̱a̱ wa̱ʼxaʼ bi̱ kuwa náa a̱jkhu̱ xuajen mba̱ʼu̱.