Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xú káʼnii nindxu̱u̱ rí miʼsngáa ga̱jma̱a̱ numuu Biblia rá.

XÚ KÁʼNII GÁNDOO MATRÍGÚ