Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá: Nisngajma fe. Níʼkhóo 1: Nagájni̱i̱n náa mikrina

Índo̱ xa̱bu̱ bi̱ kuwa runigajmaa Biblia ndiyáá rí religión kuwa rusngúún rí minduwaʼ xa̱bu̱ asndu nákha wajyúúʼ, fe rí niguáʼdáá náa Dios nimbáñun makáwíin náa kiʼsngáa dí ragájkhun ga̱jma̱a̱ magún ku̱ñu̱u̱n ajngáa rí gajkhun náa xúgínʼ xa̱bu̱. Atatsaʼwáminaʼ xú káʼnii ikhiin támiñuun ga̱jma̱a̱ rí niguájun jmbu cristianos buʼko̱ ma̱ngaa atayáá xú káʼnii Jeobá niguwíin náa mikrina mu makuwá náa kiʼsngáa rí májánʼ.