Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Gambaxáʼ májánʼ ga̱jma̱ʼ Jeobá

XÚ KÁʼNII GÁNDOO MATRÍGÚ