Mbáa najmaʼniáanʼxu itháan numuu rí nutaráʼaxu. Nutaráʼa mámbá guʼwá, náa kamba̱a̱ o náa najngrui̱gu̱u̱n xa̱bu̱. Náa numuu etaráʼaxu rá.

Xa̱bi̱i̱ Jeobá nutaráʼaxu mu muni mba̱a̱ Dios ga̱jma̱a̱ munixu rí majmaʼnuʼ mbiʼyuu (Hebreos 13:15). Ma̱ngaa nunixu mu munimbánii rí niʼtáñajunʼ Cristo: “Guʼgua̱ ga̱jma̱a̱ gusngún xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa xúgíʼ xuajin, [...] gusngúnla munimbánii xúgíʼ rí ikhúúnʼ nitañejuanla” (Mateo 28:19, 20).

Ma̱ngaa, nunixu numuu rí nanduxu ku̱ñu̱u̱n xa̱bu̱ (Mateo 22:39). Ndu̱ya̱a̱xu má rí mbaʼin xa̱bu̱ guáʼdáá má religión ndrígu̱ún ga̱jma̱a̱ dí raʼkháa xúgínʼ enigu̱nʼ mudxawíín ajngáa rí na̱jkuá kuyuxuʼ. Mú ndu̱ya̱a̱xu májánʼ rí kiʼsngáa rí na̱ʼkha̱ náa Biblia ma̱ndoo maʼni káwíin xa̱bu̱. Rúʼko̱ naxkaxáanʼ ‹musngáa má xúʼko̱ ga̱jma̱a̱ mutaráʼaxu ajngáa rí májánʼ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo›, xó má nini timbíi̱n cristianos (Hechos 5:41, 42).

Sociólogo Antonio Cova Maduro niʼthí rí “bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nuni asndu xó má eʼngu̱u̱n, tséʼniuu má rí makanajkúnʼ asndu makhañún mu maʼga̱nú asndu iwáá xuajin ajngáa rí mitsaʼkhúun”. (Náa periódico El Universal, Venezuela)

Mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nuraxnuu i̱yi̱i̱ʼ ndrígúxu̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá. Ma̱ngaa nusngúúnxu mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa i̱ʼwáʼ religión ga̱jma̱a̱ numuu Biblia ga̱jma̱a̱ ikhiin nuxna̱a̱ núma̱aʼ rí mbáa xa̱bi̱i̱ Jeobá maʼga̱ gáʼñun.

Mbáa xtaʼdáá xóó graxe̱ ga̱jma̱a̱ numuxu. Rígá mbaʼa enii xóo ma̱ndoo majuixtiʼña̱a̱ graxe̱ ndrígáʼ:

  • Atraxi̱i̱ mbáa bi̱ naʼtáraʼa numuu Jeobá.

  • Ata̱ʼa̱ʼ náa ináa ndrígúxu̱ jw.org/jw-tln.

  • Ayuʼ náa nagimbáanʼxu, tsextuma ga̱jma̱a̱ paʼta mu magún xúgínʼ.