Náa numuu rí kuwáanʼ rá.

Lá naku̱ma̱ʼ rí na̱nguá kuwáanʼ mba̱yu̱ʼ tsiguʼ ráʼ.

Lá nitraximínáʼ mbá miʼtsú á mu i̱ndó maraxtaa mu maratsíin, matiajunʼ, matatsiʼgúnʼ o matanujúnʼ, maraʼdiin e̱jña̱ʼ ga̱jma̱a̱ mikhi̱i̱n ráʼ. (Job 14:1, 2.) Náa Biblia najmañulúʼ rí asndu xa̱bu̱ bi̱ nduyáá wéñuʼ nuni graxe̱ rúʼko̱. (Atraxnuu Eclesiastés 2:11.)

Mú mbuʼyáá á mu gíʼdoo wéñuʼ numuu makuwáanʼ, ndayóoʼ mbuʼyáá xú káʼnii nigi̱ʼdu̱u̱. Nda̱wa̱á rí xa̱bu̱ ndiyáá dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ niguma ngáñáʼ ndrígúlú ga̱jma̱a̱ xuyulúʼ, mbaʼin naguáʼnu nduyáá rí niʼniáanʼlú mbáa bi̱ ndaʼyoo wéñuʼ. (Atraxnuu Salmo 139:14.) Ikha jngó rígá mbá numuu rí niʼniáanʼ. Rí mbuʼyáá náa numuu rí kuwáanʼ magiʼdoo itháan numuu vida ndrígúlú.

Náa numuu niʼniáanʼlu Dios rá.

Índo̱ Dios niʼnii timbíi̱n xa̱bu̱, nixnúún mbá ñajunʼ mitsaan. Ikhaa nindoo muguaʼdiin e̱jñún ga̱jma̱a̱ majtíin náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ ga̱jma̱a̱ muni̱i̱ mitsaan Ku̱ba̱ʼ ma̱ngaa makuwá kámuu mbiʼi. (Atraxnuu Génesis 1:28, 31.)

Índo̱ xa̱bu̱ túnimbu̱ún náa Dios, ikhaa táʼni gámbáa rí nindoo maʼni ga̱jma̱a̱ tágumuu kaʼyulúʼ. Náa Biblia naʼthí rí Dios nañajunʼ asndu nákha ikhú mu maʼni káwíin xa̱bi̱i̱ ga̱jma̱a̱ mu maguma rí nandoo náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Dios ma̱ngaa nandoo rí ikháánʼ maraxtaa tsímáá xó má nindoo ikhaa makuwáanʼ. (Atraxnuu Salmo 37:29.) Náa Biblia naʼthúlúʼ rí gíʼmaa muʼni mu vida ndrígúlú maʼni mbríguu xóo eyoo Dios.