Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo  |  Julio tsiguʼ 2015

Graxe̱ rí naxtiʼña̱a̱ náa Biblia

Graxe̱ rí naxtiʼña̱a̱ náa Biblia

Náa numuu rígá dí ra̱májánʼ rá.

Nixtáa mbáa bi̱ nigíʼ rí Jesús maʼni dí ra̱májánʼ. Tsáa lá ninindxu̱u̱ rá. (MATEO 4:8-10)

Nimbáa na̱nguá eyoo mani̱ndxu̱u̱ ra̱májánʼ, minduwaʼ ga̱jma̱a̱ rí maʼni gíníi xa̱bu̱. Nandulúʼ muʼni rí májánʼ. Mú náa numuu rí xa̱bu̱ nuni gíníi eʼwíínʼ, nuxmijná ga̱jma̱a̱ nuniu̱u̱n dí ra̱májánʼ eʼwíínʼ rá. Xúgíʼ mbiʼi nuʼdxuun gamiéjunʼ rí migamíi wéñuʼ. Tsáa xtáa ki̱dxu̱ʼ náa xúgíʼ dí ra̱májánʼ rí nuni xa̱bu̱ rá. (Atraxnuu 1 Juan 5:19.)

Lá niʼniáanʼ Dios xúʼko̱ kaʼnii rí maʼndulú muʼni dí ra̱májánʼ ráʼ. Na̱nguá. Ikhaa niʼniáanʼ májánʼ wéñuʼ, xó má nindxu̱u̱ ikhaa. Niʼniáanʼ mu musngajmá xú káʼnii xa̱bu̱ nindxu̱u̱ ikhaa ga̱jma̱a̱ mbuʼyaridáá rí nandoo kaʼyulúʼ (Génesis 1:27; Job 34:10). Mú ma̱ngaa niʼniáanʼ rí xóo ma̱ndoo muraʼwíí muʼni rí májánʼ. Anu̱lú bi̱ nikuwa ginii na̱nguá nindúún mbuyaridáá Dios ga̱jma̱a̱ nini dí ra̱májánʼ. Ikhú niguánu niguáʼdáá aʼkhá. Ga̱jma̱a̱ índo̱ niguáʼdiin e̱jñún, niniñaʼ náa e̱jñún rí maʼndún muni dí ra̱májánʼ. (Atraxnuu Deuteronomio 32:4, 5.)

Lá marigá má xúʼko̱ dí ra̱májánʼ ráʼ.

Dios nandoo rí muʼni gámbáa xúgíʼ dí ra̱májánʼ rí nandulúʼ muʼni (Proverbios 27:11). Ga̱jma̱a̱ naxnúlú ikhaa rí ndayúlú mu manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ májánʼ. Á mu nuʼnimbaníí ikha ndrígóo ga̱jma̱a̱ nduʼyaridáá rí xú káʼnii xa̱bu̱ nindxu̱u̱, ma̱ndoo makuwáanʼ tsímáá. Mú xúgi̱ xándoo mbuʼyaridáá xó má kayúʼ nindxu̱u̱ ikhaa. Mú, lá xúʼko̱ gáʼni xúgíʼ mbiʼi ráʼ. (Atraxnuu Salmo 32:8.)

Dios naniñuʼ marigá dí ra̱májánʼ mu xúgiáanʼ ma̱ndoo mbuʼyáá rí narígá ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱. Mú xániñuʼ marigá kámuu mbiʼi (2 Pedro 3:7-9). Mbá nacha̱ má náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ makuwá xa̱bu̱ bi̱ nuni rí májánʼ ga̱jma̱a̱ makuwá tsímáá bi̱ mugíʼ mbuyaridáá xóo eʼni Dios. (Atraxnuu Salmo 37:9-11.)