Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo  |  Julio tsiguʼ 2015

 RÍ KAYÁ EDXU̱U̱ NÁA INUU I̱YI̱I̱ʼ | XÚ KÁʼNII GÁTANI MU XAXMIÉJUANʼ WÉÑUʼ RÁ.

Gamiéjunʼ náa mbá guʼwíin

Gamiéjunʼ náa mbá guʼwíin

“Nda̱wa̱á rí nikháñu anu̱ʼ, ajmbioʼ niʼthúunʼ rí gíʼdaa imba̱a̱ a̱ʼgu̱. Mbá mbiʼi asndu taʼtangauxu ni̱jkha̱ kagu̱u̱ xtíñuu ga̱jma̱a̱ niniñuʼ gajmíi̱nʼ a̱jmi̱i̱n e̱ji̱nʼ.” Maski asndu Janet nixkamaa mbá ñajunʼ, mú na̱nguá eda̱ʼ mba̱a̱ mbújkha̱a̱ mu maʼni numuu xúgíʼ rí ndayóoʼ. Mú raʼkháa i̱ndó ga̱jma̱a̱ numuu xkujndu ndrígóo mbújkha̱a̱. Ikha naʼthí: “Nigúʼdoo wéñuʼ gamiéjunʼ numuu rí mbáwun ikhúúnʼ kaʼyoʼ manimbánuu e̱ji̱nʼ. Niku̱mu̱ʼ rí ikhúúnʼ nigúʼdoo aʼkhúnʼ rí táʼngo̱ʼ gáxnu̱u̱n e̱ji̱nʼ rí nda̱ñúnʼ xó má eni eʼwíínʼ xa̱bu̱. Xóó má naxmiéjunʼ rí mbiʼi xúgi̱ rí xóo endxaʼwamíjna̱ eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ numuxu. Mbáa nakumu̱ún rí táni nimbá mu xániñuʼ ajmbioʼ.”

Janet

Rí nambáyúu Janet rí naʼtájkáan mu xájmúu wéñuʼ, ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ naku̱mu̱u̱ rí xtáa mijngii náa Dios ma̱ngaa nambáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱. ikhaa naʼthí: “Mbruʼun rí itháan xtáá gíná. Índo̱ wíí kri̱ga̱, i̱ndó nandxa̱ʼwa̱mínáʼ dí raʼkhí. Rí matajkáan ga̱jma̱a̱ rí maguxnuu Biblia nambáyuʼ migú. Mbá texto rí naniguʼ wéñuʼ nindxu̱u̱ Filipenses 4:6 ga̱jma̱a̱ 7, náa naʼthí: ‹Xaxmiéjuanʼla ga̱jma̱a̱ numuu nimbá, gutajkháan ga̱jma̱a̱ gutakáñii Dios ma̱ngaa guxna̱a̱ núma̱aʼ, gunda̱ʼa̱a̱ xúgíʼ rí eyála; ikhú tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii, mañewu̱u̱n a̱jkia̱la ga̱jma̱a̱ rí nundxa̱ʼwa̱míjna̱›. Xúgíʼ mbruʼun natajkáan ga̱jma̱a̱ nda̱yo̱o̱ xú káʼnii Jeobá naʼni maxtáá tsímáá”.

Náa discurso rí nixná náa Kúbá, Jesús niʼthí ga̱jma̱a̱ numuu tsajkhun ma̱ngaa niʼthí mbaʼa ajngáa rí naxná tsiakii mu mambáyulúʼ náa xúgíʼ rí naʼni maxmiéjunʼlú. Ikhaa naʼthúlúʼ: “Ndaʼyo-ma Anaʼla na ri imbujmaʼla, naki ri mundaʼala” (Mateo 6:8). Maski ajndu xúʼko̱, Dios gíʼthu̱u̱n rí munda̱ʼa̱a̱. Ma̱ngaa, tsajkhun phú nambáyulúʼ mu̱ʼgua̱ kanuu náa Dios. Náa Biblia naʼthí: “[Aguwaʼ kanuu] naʼ inu Dios jma majñuʼ sacun, ga Ica maxta mijŋgui naʼ icanʼla” (Santiago 4:8).

Tsajkhun najmaa raʼkháa i̱ndó mu muʼthán Jeobá gamiéjunʼ rí kuaʼdáá. Numuu rí ikhaa nindxu̱u̱  “bi̱ naʼdxawun índo̱ nugríga̱a̱” ma̱ngaa nañewu̱u̱n bi̱ nakumu̱ún kuyáá (Salmo 65:2). Ikha jngó, Jesús niʼsngúún xa̱bi̱i̱ ‹rí muni má xúʼko̱ tsajkhun ma̱ngaa rí xúni̱ guambamijná› (Lucas 18:1). Xúniʼñáʼ runda̱ʼa̱a̱ Dios rí maxnúlúʼ ikha ga̱jma̱a̱ rí mambáyulúʼ, ga̱jma̱a̱ nduʼyáá rí ikhaa mariʼña̱a̱. Xámbumulu rí ikhaa nandoo mambáyulúʼ. Á mu nuʼtájkáan má xúʼko̱, nusngájma rí naku̱mu̱lú kuʼyáá Dios, rí kuaʼdáá fe náa ikhaa (1 Tesalonicenses 5:17).

NDIÉJUNʼ EYOO GÁʼTHÚU̱N RÍ MARAʼDÁÁ FE RÁ.

Mu maguaʼdáá fe náa Dios ndayóoʼ muniʼnííʼ májánʼ (Juan 17:3). Índo̱ nuʼnigajmaa Biblia, najmañulúʼ xú káʼnii nindxu̱u̱ ikhaa ga̱jma̱a̱ xú káʼnii endxa̱ʼóo edxu̱u̱. Ma̱ngaa nduʼyáá rí ikhaa naxmiéjunʼ kaʼyoo mámbáa rí ikháanʼ. Mú raʼkháa i̱ndó ndayóoʼ muniʼnííʼ wáá kayuʼ Dios. Ndayóoʼ muniʼnííʼ májánʼ xóo mbáa bi̱ nambáxulúʼ májánʼ gajmiúlú. Nduʼyáá rí mambaxáʼ májánʼ ga̱jma̱ʼ mbáa xándoo maʼni nacha̱ wéñuʼ; ndaʼyoo manújngoo mbiʼi. Xúʼko̱ má fe ndrígúlú ga̱jma̱a̱ rí naku̱mu̱lú kuʼyáá Dios maʼga̱ rajoo índo̱ na̱jkua̱ runiʼnííʼ itháan májánʼ, nugíʼdi̱i̱ nuʼni rí naniguʼ ga̱jma̱a̱ nduʼyáá rí nambáyulúʼ (2 Corintios 10:15; Juan 8:29). Ga̱jma̱a̱ fe rígi̱, Janet naʼngo̱o̱ naraʼnuu gamiéjunʼ ndrígóo.

Janet naʼthí: “Rí phú nambáyuʼ magúʼdoo itháan fe, índo̱ nda̱yo̱o̱ rí Jeobá nañe̱wu̱nʼ xúgíʼ mbiʼi. Niguáʼnixu mbaʼa dí ra̱májánʼ rí asndu niku̱mu̱xuʼ rí xáʼnguxu gúraʼníí. Nda̱wa̱á rí nitajkáan wéñuʼ, Jeobá niʼnimbánuu xkujndu ndrígóʼ rí asndu ikhúúnʼ tandxa̱ʼo̱o̱ edxu̱ʼ rí mani. Mámbá rí natajkáan mu maxna̱a̱ núma̱a̱, nandxa̱ʼo̱o̱ edxu̱ʼ xúgíʼ rí niʼni ga̱jma̱a̱ numuʼ. Nguáná ikhaa nambáyuʼ índo̱ phú ndayóoʼ. Ma̱ngaa niʼni tsajkurámúúʼ numuu rí gúʼdiin bi̱ nambáxuʼ gajmíi̱nʼ, ni̱ndxu̱ún cristianos phú gajkhun bi̱ kuwa xawii mu mumbayúʼ ga̱jma̱a̱ nuxnún májánʼ xkri̱da e̱ji̱nʼ. *

“Rí xúgi̱ nakroʼoʼ náa numuu rí Jeobá naʼthí náa Malaquías 2:16 rí nawiyuʼ kaʼyoo divorcio. Bi̱ na̱nguá gíʼdoo aʼkhúun, á mu naguma nduwaʼ nindxu̱u̱ mbá dí itháan ra̱májánʼ. Maski ajndu ninújngoo má mba̱yu̱ʼ tsiguʼ, nguáná naku̱mu̱ʼ rí xtáa gíná a̱jkiu̱nʼ. Índo̱ nagíʼnuʼ rúʼko̱, ndaʼyaaʼ xú káʼnii mambáyúu mbáa, ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ nambumuʼ gamiéjunʼ rí gúʼdoo.” Xúʼko̱ Janet naʼnimbánuu rí naʼthí náa Biblia rí xatsinguminaʼ (Proverbios 18:1). *

Dios nindxu̱u̱ “anu̱ún e̱jín xuáʼa̱ ga̱jma̱a̱ nañewu̱u̱n gu̱ʼú xuáʼa̱”. (Salmo 68:5)

Janet naʼthí xóó: “Rí itháan naʼni maʼni̱i̱ a̱jkiu̱nʼ índo̱ nda̱yo̱o̱ rí Dios nindxu̱u̱ ‹anu̱ún e̱jín xuáʼa̱ ga̱jma̱a̱ nañewu̱u̱n gu̱ʼú xuáʼa̱›. Ikhaa nditháan xániñulú, xóo niniñuxuʼ ajmbio” (Salmo 68:5). Janet ndaʼyoo rí Dios tsegruiga tsáʼkhá dí ra̱májánʼ náa inulú, rí phú naʼni naxnúlú ku̱ma̱ rí ndayúlú ga̱jma̱a̱ ‹tsiakii rí na̱ʼkha̱ náa Dios› mambáyulúʼ mu maʼngulú muraʼníí gamiéjunʼ (Santiago 1:5, 13; 2 Corintios 4:7).

Ndiéjunʼ gárígá, á mu naxmiéjunʼlu rí muguáʼníí mbá gamiéjunʼ rá.

^ párr. 9 Atraxnuu 1 Corintios 10:13 ga̱jma̱a̱ Hebreos 4:16.

^ párr. 10 Mataxkamaa itháán rí mambáyaʼ ga̱jma̱a̱ gamiéjunʼ náa timbá artículo “Recupere el control de su vida” náa revista ¡Despertad! gu̱nʼ julio tsiguʼ 2015, rígá náa Internet jw.org náa ináa ndrígúxu̱.