Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ mbiʼi rí Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta rá.

Náa numuu rí índo̱ Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta mani̱ndxu̱u̱ mbiʼi gagi rá.

Nákha wajyúúʼ, Dios nijmiuu jueces mu maʼni káwíin xa̱bi̱i̱ náa dí ra̱májánʼ (Judas 2:18). Náa Biblia naʼthí rí índo̱ Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta mani̱ndxu̱u̱ tsímáá, numuu rí Jeobá bi̱ nindxu̱u̱ Juez náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, maʼni káwíin xa̱bu̱ náa dí ra̱májánʼ. (Atraxnuu Salmo 96:12, 13 ga̱jma̱a̱ Isaías 26:9.)

Dios nigíiʼ Jesús mu maʼni rí jmbu náa xa̱bu̱ bi̱ nduya ga̱jma̱a̱ náa bi̱ nikháñun (Hechos 10:42; 17:31). Mbaʼin xa̱bu̱ nikháñun rí asndu túniʼniiʼ Dios. Índo̱ Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta, Jesús maʼni rí makuwá mbu̱júu̱ mu muniʼniiʼ Dios ma̱ngaa mu maʼndún kuyáá. (Atraxnuu Hechos 24:15.)

Nguáthá mba̱yu̱ʼ gájyúúʼ mbiʼi rí Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta rá.

Náa Biblia naʼthí rí mbajyúuʼ mbá 1,000 tsiguʼ (Revelación 20:4, 12). Mbaʼyóoʼ xúgíʼ tsiguʼ rúʼko̱ mu muniniʼ Dios ga̱jma̱a̱ majmañún munimbu̱ún kuyáá. Mbaʼin xa̱bu̱ nakumún rí muxnaxi̱i̱ cuenta nákha xóó tsikháñun. Mú náa Biblia nasngájma rí muxnaxi̱i̱ cuenta ma̱ngaa rí nini nda̱wa̱á rí gágabi̱ín. (Atraxnuu Romanos 6:7.)

Náa Biblia ma̱ngaa naʼthí mbiʼi rí Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta ma̱ʼkha̱nú mbá nacha̱, nákha xóó tsígi̱ʼdu̱u̱ mbá 1,000 tsiguʼ. Ma̱ngaa mbiʼi rúʼko̱ nagumbiʼyuu matumuu mbiʼi, xó má ndiʼyáá náa nagi̱ʼdu̱u̱ artículo rígi̱. Mbiʼi rúʼko̱, Dios maʼni gámbíin bi̱ nuni dí ra̱májánʼ (2 Pedro 3:7). Ma̱ngaa gíʼmaa musngajmá rí nandulúʼ kuʼyáá Dios. (Atraxnuu 2 Pedro 3:9, 13.)