Lá maʼga̱nú maxtáa mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ náa xúgíʼ numbaaʼ ráʼ.

Xú káʼnii gándoo mbáa xa̱bu̱ ñajunʼ magímbíin xúgínʼ xa̱bu̱ náa xúgíʼ numbaaʼ rá. (Isaías 32:1, 17; 54:13)

Atatsaʼwáá edxa̱ʼ xú káʼnii gambáñun rígi̱ xa̱bu̱ numbaaʼ. Rí mbiʼi xúgi̱, mbaʼin xa̱bu̱ numíniiʼ numuu rí nda̱a̱ rí guáʼdáá, ga̱jma̱a̱ tikhun guáʼdáá wéñuʼ. Mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ ndaʼyoo rí nda̱ñúnʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa xúgi̱ numbaaʼ ma̱ndoo mambáñún ga̱jma̱a̱ xúgíʼ rí nda̱ñúnʼ. Lá naku̱ma̱ʼ ikháánʼ rí xa̱bu̱ ma̱ndoo mugíiʼ mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ xóo bugi̱ rá. (Atraxnuu Jeremías 10:23.)

Asndu nákha wajyúúʼ, Xa̱bu̱ Ñajunʼ nakiéʼkhun náa inún mbaʼin xa̱bu̱, mu itháan náa xa̱bu̱ gíníi. Tikhun Xa̱bu̱ Ñajunʼ nuni dí ra̱májánʼ (Eclesiastés 4:1; 8:9). Mú, Dios bi̱ gíʼdoo xúgíʼ tsiakii niʼthí rí magíiʼ mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ mariʼkuwíín xúgínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ ga̱jma̱a̱ ikhaa mañewu̱u̱n xúgínʼ xa̱bu̱ numbaaʼ. (Atraxnuu Isaías 11:4 ga̱jma̱a̱ Daniel 2:44.)

Ndiéjunʼ gáʼni Reino ndrígóo Dios rá.

Bi̱ nigíiʼ Jeobá mu maʼtáñajunʼ ikhaa nindxu̱u̱ A̱ʼdióo, Jesucristo. Ikhaa nindxu̱u̱ bi̱ phú itháan májánʼ (Lucas 1:31-33). Índo̱ nixtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, nixmiéjunʼ kaʼñúún xa̱bu̱. Rí xúgi̱ ikhaa nindxu̱u̱ Rey, magímbíin xúgínʼ xa̱bu̱ numbaaʼ ga̱jma̱a̱ maʼni rí xa̱bu̱ xúminiiʼ. (Atraxnuu Salmo 72:8, 12-14.)

Lá xúgínʼ gunimbu̱ún kuyáá Jesús xóo Rey ndrígu̱ún xáʼ. Na̱nguá. Mú Jeobá naʼngo̱o̱ a̱jkiu̱u̱n (2 Pedro 3:9). Rúʼko̱ naʼni rí ma̱ndoo muriʼkhu̱u̱ rí xóo e̱ndxa̱ʼwa̱míjna̱. Nacha̱ má Jesús maʼni gámbíin bi̱ ra̱míjínʼ ga̱jma̱a̱ ma̱ʼkha̱ kayóo rí tsímáá ga̱jma̱a̱ ní xárígá gamíi náa xúgíʼ numbaaʼ. (Atraxnuu Miqueas 4:3, 4.)