Alex ndayá xu̱ʼ índo̱ nakuxi i̱mba̱ caja náa carro ndrígóo empresa bi̱ na̱jkha̱ kagu̱u̱ traste náa xtáa rañajunʼ ga̱jma̱a̱ naraximínáʼ: “Ndíjkha rí xtáá rañajunʼ gi̱i̱ náa nda̱a̱ rí gakánuʼ nda̱wa̱á rá. Nguáná gakánuʼ mbá ñajunʼ rí gíʼdoo wéñuʼ numuu rá. Maxtáá itháan májánʼ á mu xáñajunʼ wéñuʼ.”

Xó má Alex, mbaʼin tsínigu̱nʼ rí muñajunʼ gakhii wéñuʼ. Mbáa mecánico bi̱ mbiʼyuu Aaron naʼthí: “Mbaʼin naku̱mún rí matani ñajunʼ rígi̱, ‹na̱nguá gíʼdoo wéñuʼ numuu›. Á mu guáʼdáá mbá ñajunʼ xúʼko̱ kaʼnii, i̱ndó nuñajunʼ asndu índo̱ gakánun mbá ñajunʼ rí itháan májánʼ”.

Náa numuu rí mbaʼin naku̱mún rí ikhiin na̱nguá kaʼñúún muñajunʼ gakhii rá. Mbáa ga̱jma̱a̱ numuu rí nduyáá náa televisión, rí nasngájma asndu xóo gajkhun nindxu̱u̱, mitsaan ga̱jma̱a̱ rí maraxtaa májánʼ. “Xa̱bu̱ nundxa̱ʼwa̱a̱ edxu̱ún rí gíʼmaa muñajunʼ itháan mu ma̱ndoo makuwá májánʼ, mu tsekuwa tsímáá”, niʼthí Matthew bi̱ nañajunʼ náa mantenimiento. Mbáa conserje bi̱ nagumbiʼyuu Shane ndiʼyoo rí xúʼko̱ káʼnii nindxu̱u̱ rígi̱. Ikhaa niʼthí: “Xa̱bu̱ nandún mudaʼ xóo nákha ginii, mú nánguá eñún muñajunʼ wéñuʼ”.

Mbaʼin xa̱bu̱ kuwa tsímáá numuu rí nanigu̱nʼ muñajunʼ gakhii. Daniel bi̱ gíʼdoo 25 tsiguʼ bi̱ nañajunʼ náa naguma guʼwá naʼthí: “Ikhúúnʼ naku̱mu̱ʼ rí matiejunʼ gakhii nindxu̱u̱ gagi wéñuʼ, mu itháan índo̱ natani ga̱jma̱a̱ mbá numuu májánʼ”. Andre bi̱ gíʼdoo 23 tsiguʼ niʼthí: “Ikhúúnʼ naku̱mu̱ʼ rí maraxtaa gagi ga̱jma̱a̱ tsímáá na̱ʼkha̱ náa ñajunʼ rí natani. Á mu na̱nguá xtaʼdaa wéñuʼ ñajunʼ tsíyoo gáʼthúu̱n rí maraxtaa gagi, i̱ndó maʼskhaʼ gáʼni”.

Xú káʼnii Daniel ga̱jma̱a̱ Andre ndiyáá rí májánʼ muñajunʼ gakhii rá. Rí phú nini, nikuwa xó má eʼthí náa Biblia. Ikhí naʼthí rí gíʼmaa muʼni tsiakimijná ga̱jma̱a̱ muñajunʼ má xúʼko̱, ma̱ngaa naʼthúlúʼ xú káʼnii gándoo gánigulú rí nuʼni.

Xú káʼnii ikha ndrígóo Biblia ma̱ndoo mambáyaʼ mu manigua̱ʼ ñajunʼ rí natani rá. Nutha̱nʼxu ma̱ta̱ya̱a̱ tikhu ikha rí na̱ʼkha̱ náa i̱mba̱ artículo.