Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO Enero tsiguʼ 2015 | Mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ náa nda̱a̱ dí ra̱májánʼ

Náa numbaaʼ, xa̱bu̱ nduyáá dí rígá wéñuʼ dí ra̱májánʼ náa Xa̱bu̱ Ñajunʼ. Lá xnuʼndaa nindxu̱u̱ rí maxtáa mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ náa nda̱a̱ dí ra̱májánʼ rá.

COVER SUBJECT

Dí ra̱májánʼ dí nuni Xa̱bu̱ Ñajunʼ

Xkujndu ma̱ndoo mani itháan gakhii ki xóo rí naku̱ma̱ʼ.

COVER SUBJECT

Reino ndrígóo Dios: Mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ náa nda̱a̱ dí ra̱májánʼ

Atayáá majun enii rí xú káʼnii ní xarigá dí ra̱májánʼ náa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bugi̱.

Guxnáa núma̱aʼ Jeobá

Xú káʼnii gámbáyaʼ matraʼníí tsáʼkhá rí maraxna̱a̱ núma̱aʼ rá.

Náa numuu rí nuʼniriyaʼ Ganitsuwañu Señor rá.

Xú káʼnii gándoo gáta̱ya̱a̱ á mu Dios nandoo maraxtaa mekhuíí o náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

Xú káʼnii gándoo makuwá tsímáá ga̱jma̱a̱ májánʼ bi̱ nidamijná rá.

Atanimbánii witsu enii rí ndiʼyáá náa artículo rígi̱ mu maraxtaa tsímáá ga̱jma̱a̱ májánʼ ga̱jma̱ʼ bi̱ ndiyáa.

Guniʼñáaʼ rí Jeobá mañewa̱nla ikháanʼ bi̱ nidamijná

Ndiéjunʼ gándoo gúni bi̱ nidamijná mu xúbúnʼ gajmiún imba̱a̱ ga̱jma̱a̱ xáguaʼdáá xkujndu mba̱a̱ rá.

Lá maʼndún kuyamijná kámuu mbiʼi xáʼ.

Rí maʼndún kuyamijná rí na̱ʼkha̱ raʼthí náa El Cantar de los Cantares na̱ʼkha̱ rí mambáñun bi̱ nidamijná ga̱jma̱a̱ bi̱ xóó tsedamijná.

Graxe̱ rí naxtiʼña̱a̱ náa Biblia

Lá Dios niʼnii xa̱bu̱ o niguwáʼ náa xujkhúʼ dxe̱ʼ.