Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo  |  Diciembre tsiguʼ 2014

 RÍ KAYÁ EDXU̱U̱ NÁA INUU I̱YI̱I̱ʼ | MA̱NDOO MARAXTAA MIJNGII NÁA DIOS

Lá natatsiʼnuʼ mbiʼyuu Dios ráʼ.

Lá natatsiʼnuʼ mbiʼyuu Dios ráʼ.

Lá ma̱ndoo matatsaʼwa̱a̱ edxa̱ʼ ga̱jma̱a̱ numuu mbáa bi̱ nambáxa̱ʼ bi̱ tsítayáá xú káʼnii mbiʼyuu xáʼ. Mbáa na̱nguá. Xóo niʼthí mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ xtáa náa xuajin Bulgaria bi̱ nagumbiʼyuu Irina rí “xándoo maraxtaa mijngii náa Dios á mu tsítayáá xú káʼnii mbiʼyuu”. Xó má niʼthí náa timbá artículo, Dios nandoo mu̱ʼgua̱nú mijngii náa ikhaa. Ikhaa naʼtháanʼ náa Biblia xú káʼnii mbiʼyuu: “Ikhúúnʼ ni̱ndxu̱ʼ Jeobá. Xúʼko̱ mbiʼyuʼ” (Isaías 42:8).

Náa Biblia Dios naʼtháanʼ xú káʼnii mbiʼyuu: “Ikhúúnʼ ni̱ndxu̱ʼ Jeobá. Xúʼko̱ mbiʼyuʼ” (Isaías 42:8)

Lá naʼniuu Jeobá á mu natasinuʼ mbiʼyuu ga̱jma̱a̱ najmaʼ ráʼ. Atayáá rígi̱: Mbiʼyuu Dios, nigumaraʼmáʼ ga̱jma̱a̱ a̱jkhu̱ consonante Hebreo rí najmaʼnuʼ xóo Tetragrámaton, na̱ʼkha̱ náa rí phú nigumaraʼmáʼ ginii náa Escrituras Hebreas itháan maʼni mbá 7,000 nuthu. Mbiʼyuu Dios rí na̱ʼkha̱ itháan náa Biblia. Rígi̱ nasngájma rí Jeobá nandoo muniʼnííʼ ga̱jma̱a̱ rí majmuluʼ mbiʼyuu. *

Índo̱ a̱jmi̱i̱n xa̱bu̱ nugi̱ʼdi̱i̱ nambáxu̱u̱n, ginii nuthi xú káʼnii mbiʼyuu mámbáa. Lá natayáá xú káʼnii mbiʼyuu Dios ráʼ.

Mú tikhun nakumún rí xaguaʼdáá gamajkhún á mu najmún mbiʼyuu Dios numuu rí ikhaa nindxu̱u̱ mikaʼwii wéñuʼ ga̱jma̱a̱ gíʼdoo xúgíʼ tsiakii. Xúʼko̱ kaʼnii, mani̱ndxu̱u̱ ra̱májánʼ rí majmaʼ mbiʼyuu Dios náa dí raʼkhí, xó má xájmáʼ raʼkhí mbiʼyuu mbáa bi̱ nambáxa̱ʼ ga̱jma̱ʼ. Mú Jeobá nandoo rí bi̱ nandún kuyáá mbuyamajkuíí mbiʼyuu ga̱jma̱a̱ mutún eʼwíínʼ xú káʼnii mbiʼyuu (Salmo 69:30, 31; 96:2, 8). Garmáʼáan a̱jkiu̱lú rí Jesús niʼsngúún xa̱bi̱i̱ mutajkáan: “Anaʼxoʼ tsan xta mikui, kaʼu gaʼne mbiʼyaʼ”. Ma̱ndoo muʼni rí maguma kaʼwi̱i̱ mbiʼyuu Dios ga̱jma̱a̱ muʼthún eʼwíínʼ xú káʼnii mbiʼyuu. Á mu nuʼni rígi̱, mu̱ʼgua̱ kanuu itháan náa ikhaa (Mateo 6:9).

Náa Biblia naʼthí rí Dios ndaʼñún májánʼ bi̱ ‹nundxa̱ʼwa̱míjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu mbiʼyuu› (Malaquías 3:16). Jeobá niʼthí maʼni rígi̱: “Mañewu̱u̱n numuu rí ni̱jkha̱nú nininuʼ mbiʼyuuʼ. Ikhaa maʼthúnʼ, ga̱jma̱a̱ ikhúúnʼ mariʼñun. Maxtáá ga̱jmu̱ʼ índo̱ rí ikhaa gágiʼdoo gaʼkhu” (Salmo 91:14, 15). Rí muniʼnúnʼ ga̱jma̱a̱ rí majmuluʼ mbiʼyuu Jeobá gíʼdoo numuu á mu nandulúʼ mambaxúlúʼ gajmiúlú ikhaa.

^ párr. 4 Mú ga̱jmá eʼni rí náa mbaʼa Biblia tsegumaraʼmáʼ mbiʼyuu Dios, rígi̱ nakujmaa itháan náa Escrituras Hebreas rí najmaʼnuʼ xóo Nuevo Testamento. Ikhí nagumaraʼmáʼ título xóo “Señor” o “Dios”. Á mu nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan atayáá rí eʼthí náa ináa 195-197 náa libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? rí nini bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá.