Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Octubre tsiguʼ 2017

Numuu rí nigumaa mbá rí májánʼ

Numuu rí nigumaa mbá rí májánʼ

FAMILIA ndrígóo John nikuwa náa mbá xuajen chíʼgíʼ rí mbiʼyuu Gujarat (India). Anu̱u̱ nijngúun iyááʼ mu mani̱ndxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá índo̱ na̱jkha̱ mambáa tsiguʼ 1950. Mú John, ru̱dúu̱ gajmíi̱n witsiin a̱ngui̱i̱n ninindxu̱ún católicos ga̱jma̱a̱ tánigunʼ kayuʼ religión ndrígóo anu̱ún.

Mbóo mbiʼi, anu̱u̱ John nindo̱ʼo̱o̱ rí maʼga̱ kayóo mbá sobre náa bi̱ nambáxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ náa congregación. Miʼcha̱ má rúʼko̱, John nitii mba̱a̱ wéñuʼ náa a̱ʼdióo ñawúunʼ índo̱ nimbáʼtoo mbá xo̱o̱ lata. Maski ajndu xúʼko̱, nindoo maʼnimbo̱o̱ rí niʼthúu̱n anu̱u̱, nimbróʼoo xtíin náa nitii ga̱jma̱a̱ ni̱jkha̱ náa goʼwóo bi̱ nambáxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ anu̱u̱.

Índo̱ ni̱jkha̱nú ikhí, a̱ʼgiu̱u̱ xa̱bu̱ bi̱ ma̱ngaa nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá nigruigú sobre. Índo̱ ndiʼyoo náa nitii John, ndxájulú niʼthúu̱n mambáyúu. Niríyaʼ náa gajti thana, niʼjñáa náa nitii ga̱jma̱a̱ niʼni thanuu ga̱jma̱a̱ nimbróʼoo xtíin ñawúunʼ. Nda̱wa̱á niʼni mújúnʼ mbá taza té mu maga̱a̱n. Ikhú ga̱jma̱a̱ gamajkhu niʼthúu̱n ga̱jma̱a̱ numuu Biblia.

Asndu xóo nánguá gíwanʼ náa a̱jkiu̱u̱n John rí tsíyoo gáʼñun xa̱bi̱i̱ Jeobá. Ikha jngó niʼniuu tikhuu graxe̱ ndxájulú. Ikhaa nikumu̱u̱ rí Jesús nindxu̱u̱ Dios ga̱jma̱a̱ rí gíʼmaa muʼtákáñii María, mú anu̱u̱ tándxa̱ʼwáminaʼ ikháá má kayuʼ. Ndxájulú nijmañuu ajngáa gujarati, nimbáʼtoo Biblia ga̱jma̱a̱ niʼthúu̱n John ga̱jma̱a̱ ajngóo rí naʼsngáa náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu nájma̱ graxe̱ rígi̱. Nda̱wa̱á, nixnúu folleto “Estas buenas nuevas del reino”.

Índo̱ niguxnuu folleto, John ni̱jkha̱nú ndiʼyoo dí rígi̱ nindxu̱u̱ gajkhun. Ni̱jkha̱ gáʼyoo ndxajkun ga̱jma̱a̱ niʼniuu ikháá má graxe̱ rí niraxu̱u̱ ndxájulú. Mú ndxajkun nikiʼnáa, nidaʼ mbá Biblia ga̱jma̱a̱ nindxaʼwájmaa: “¡Rí xúgi̱ ni̱ndxa̱ʼ Satanás! Náa minaʼ eʼthí rí Jesús na̱nguá nindxu̱u̱ Dios rá. Náa eʼthí dí ragíʼmaa muʼtákáñii María rá. ¡Náa eʼthí!”. John na̱nguá nindoo gáʼnimbo̱o̱ rí ndxajkun maʼthí xúʼko̱ kaʼnii, ga̱jma̱a̱ John niʼthí: “Nditháan xáʼkhá náa guʼwá ndxajkun”. Ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ má niʼni.

John nigíʼdu̱u̱ niʼnigajmaa Biblia gajmíi̱n xa̱bi̱i̱ Jeobá, ikhú nigruigú rí gajkhun ga̱jma̱a̱ nigíʼdu̱u̱ niʼni ñajuunʼ Jeobá. Ga̱jma̱a̱ eʼwíínʼ bi̱ kuwa náa goʼwóo ndiyaridáá xkri̱da ndrígóo. John xóó gíʼdoo tsinaʼ náa a̱ʼdióo ñawúunʼ mújúnʼ, ga̱jma̱a̱ índo̱ ndaʼyoo narmáʼáan a̱jkiu̱u̱n rí nákha ajtsú skíñúʼ tsiguʼ kidíiʼ nigumaa mbá rí májánʼ ga̱jma̱a̱ rígi̱ ni̱jkha̱ kayáa mbayáaʼ rí xú káʼnii phú gíʼmaa mbiʼyamajkuíí Dios (2 Cor. 6:4, 6).