Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO (RÍ MUʼNIGAJMAA) Julio tsiguʼ 2017

Náa revista rígi̱ gátaxkamaa artículos rí muʼnigajmaa 28 ñajunʼ gu̱nʼ agosto asndu 24 ñajunʼ gu̱nʼ septiembre tsiguʼ 2017.

Nixnaximi̱jna̱ ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱ún mu mutaraʼanáa Turquía

Tsiguʼ 2014, náa Turquía nirígá mbá campaña kiejunʼ náa nijuiʼtaraʼa. Náa numuu niriyaʼ awan marigá campaña rá. Ndiéjunʼ nirígá nda̱wa̱á rá.

Guʼyááʼ riqueza rí gajkhun

Xú káʼnii gándoo gájma̱ʼ rí xtaʼdáá mu mambaxáʼ itháan ga̱jma̱ʼ Jeobá rá.

“Gumbiyaʼ gajmiála xa̱bu̱ bi̱ numbiyaʼ”

Xú káʼnii gándoo gaxkamaa mbá rí maʼni̱i̱ a̱jkiu̱u̱n mbáa á mu nikháñuu bi̱ nandoo kaʼyoo rá. Ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gándoo gumbayíí xá.

Náa numuu gíʼmaa muʼthá “guni mba̱a̱ Jah” rá.

Salmo 147 naʼni marmáʼáan a̱jkiu̱lú dí rígá mbaʼa numuu mu muxnáa núma̱aʼ bi̱ Niʼniáanʼ.

Jeobá gáʼni tsajkurámuʼ xúgíʼ awan rí natríyaʼ

Jiáma gúraʼwíí dí guni ga̱jma̱a̱ vida ndrígu̱ún. Mbáa rúʼko̱ gaʼni rí mamiñún, mu Jeobá maʼni tsajkurámiinʼ bi̱ gunimbaníí xtágabu ndrígóo.

Atie̱wa̱a̱n ku̱ma̱ ndrígáʼ ga̱jma̱a̱ gaʼngaʼ

Satanás nandoo maʼni gachúu edxu̱lú ga̱jma̱a̱ ku̱ma̱ ndrígóo. Xú káʼnii gándoo guñeumíjna̱ rá.

Graxe̱ rí nuni bi̱ nuraxnuu

Lá májánʼ gaʼni rí mbáa cristiano magiʼdoo pistola, o i̱ʼwáʼ ajua̱nʼ mu muñeumíjna̱ náa imba̱a̱ xa̱bu̱ rá.